Елвен БГ

Клуб Елвен

За семейства с деца от 5 до 12-годишна възраст.

Настолни игри

Споделено преживяване между деца и родители. Обмяна на игрова култура. Настолни игри от дърво.

Училище по Добродетели

34 светски урока базирани на пословици, приказки и песни с местен корен за ежеседмични занятия за цялата учебна година.

Математика и ограмотяване

Курсове по математика и ограмотяване чрез игра с учебни материали от дърво.

Програмиране

Курсове в изследователски стил съчетаващи математика и изкуство.

Модул 1 – геометрични рисунки

Модул 2 – музика