Елвен БГ

За учители

Консултации

Индивидуални и екипни консултации за екипи от ясли, родителски кооперативи, детски градини, училища и гимназии.

Ментор

Любов Миронова води професионалисти работещи с деца по пътя на педагогическото изкуство. За работа с деца по значим начин.

Обучения

Любов Миронова провежда повече от 10 години обучения на педагози в цялата страна.

Програми одобрени със Заповед № РД 09-1133/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката са:

  • „Комуникация учители – учители, учители – родители – деца“, УИН 97520002
  • „Спокойна учебна среда“, УИН 97520001
  • „Съхранение на учителя“, УИН 97520004

Всяка една от програмите е от 16 присъствени учебни часа и носи 1 квалификационен кредит. За повече информация се свържете с нас на телефон 088 456 59 78 (в работно време).